Susirinkimas

Bendruomenės narių dėmesiui!
Šių metų gegužės 6 d. Pandėlio kultūros namuose šaukiamas Visuotinis ataskaitinis bendruomenės narių susirinkimas.
Dalyvavimas būtinas, visų labai laukiame!