Šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Pandėlio miesto bendruomenės narių dėmesiui!

Nesusirinkus 1/2 bendruomenės narių (nesusidarius kvorumui),
anksčiau skelbtas visuotinis bendruomenės  narių susirinkimas neįvyko.

2017m. gegužės 10 d. 18val.  Pandėlio kultūros namų salėje
bendruomenės Įstatuose  (4.3.11 p. ir 4.5.8 p.) numatyta tvarka šaukiamas  pakartotinis visuotinis  bendruomenės narių  susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendruomenės tarybos veiklos metinė ataskaita ir jos tvirtinimas (4.3.3 p.)
2.  Metų finansinės atskaitomybės ir revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas
(4.3.6 p.)
3. Ilgą laiką  nario mokesčio nemokančių narių šalinimo svarstymas (3.7 p.)
4. Pavienių tarybos narių rinkimai (4.4.1 p.)
5. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžio bei jų mokėjimo tvarkos svarstymas (4.3.5 p.)
6. Kiti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai  priskirti klausimai.

Dalyvių registracija –  nuo 17 val.
Nuo 17 iki 18 val. bus galima susimokėti nario mokestį už 2017 m. bei padengti ankstesnių metų nario mokesčio įsiskolinimus.

 

Bendruomenės pirmininkė
Jūratė Bagužienė