Šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas

Pandėlio miesto bendruomenės narių dėmesiui!

Nesusirinkus 1/2 bendruomenės narių (nesusidarius kvorumui),
anksčiau skelbtas visuotinis bendruomenės  narių susirinkimas neįvyko.

2017m. gegužės 10 d. 18val.  Pandėlio kultūros namų salėje
bendruomenės Įstatuose  (4.3.11 p. ir 4.5.8 p.) numatyta tvarka šaukiamas  pakartotinis visuotinis  bendruomenės narių  susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendruomenės tarybos veiklos metinė ataskaita ir jos tvirtinimas (4.3.3 p.)
2.  Metų finansinės atskaitomybės ir revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas
(4.3.6 p.)
3. Ilgą laiką  nario mokesčio nemokančių narių šalinimo svarstymas (3.7 p.)
4. Pavienių tarybos narių rinkimai (4.4.1 p.)
5. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžio bei jų mokėjimo tvarkos svarstymas (4.3.5 p.)
6. Kiti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai  priskirti klausimai.

Dalyvių registracija –  nuo 17 val.
Nuo 17 iki 18 val. bus galima susimokėti nario mokestį už 2017 m. bei padengti ankstesnių metų nario mokesčio įsiskolinimus.

 

Bendruomenės pirmininkė
Jūratė Bagužienė

Kviečiame į švaros akciją „Darom 2017“ !

 

Labai labai kviečiame visus pandėliečius, vaikučius, moksleivius, organizacijas į pavasarinę aplinkos švarinimosi akciją!!!

Labai labai dėkojam Pandėlio gimnazijos moksleiviams ir mokytojai Violetai Karaliūnienei, jau švarinusiems Pandėlio parką balandžio 5 d. Jie išgrėbė lapus beveik iš viso parko.

Labai Ačiū Gediminui Kriovei ir seniūnijos darbuotojams už organizuotą lapų ir šakų išvežimą.

Labai dėkui Valdui Pipikui, Andriui Baltrūnui, Vidui Joneliūkščiui už teritorijos išlyginimą. Mums belieka nurinkti akmenėlius…

Labai labai didelis Ačiū visiems, kurie ateisite į talką.
Po darbų bendruomenės taryba vaišins talkiečius kiaušiniene!

Iki pasimatymo parke!