PADĖKA UŽ PARAMĄ

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mūsų bendruomenę 2014 metais. Kviečiame paremti mus ir 2015 metais pasinaudojant LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatomis, kurios įtvirtina Jūsų – kaip nuolatinio Lietuvos gyventojo – teisę per mokestinį laikotarpį gautų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio dalimi (iki 2%) paremti pasirinktą ūkio subjektą – šiuo atveju Pandėlio miesto bendruomenę, kuri pagal LR labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą.
Šis paramos teikimo būdas nereikalauja iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų. Jūs turite teisę Valstybinei mokesčių inspekcijai nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti Pandėlio miesto bendruomenę.

Pandėlio miesto bendruomenės identifikacinis paramos gavėjo numeris 300099918, paramos gavėjo tipas 2.
Plačiau svetainės puslapyje.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!

Pagarbiai,
Pandėlio miesto bendruomenės taryba